GPNL Logo
Powered by Sounders Music

Privacybeleid

De Grote Prijs van Nederland is in licentie uitgegeven aan Indie4Talent B.V. en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 87515334. Indie4Talent streeft ernaar de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en wij verwachten hetzelfde van u.

Gebruikers websites & competities

Indie4Talent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Indie4Talent verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. In deze privacy policy komen de navolgende onderwerpen aan bod:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Beveiligingsniveau;
 3. Marketingactiviteiten;
 4. Rechten van betrokkenen;
 5. Gegevens;
 6. Cookies;
 7. Contactgegevens;
 8. Aanpassen privacybeleid.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door u aan Indie4Talent worden verstrekt via één van de websites van Indie4Talent of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:

 1. Reageren op algemene informatieaanvragen;
 2. Afsluiten en verwerken van het lidmaatschap van Indie4Talent en de Talent Portal;
 3. Communicatie met acts van Indie4Talent;
 4. Het onderhouden van de relatie met acts van Indie4Talent;
 5. Communicatie inzake een Indie4Talent competitie;
 6. Het onderhouden van de relatie tussen Indie4Talent artists, music lovers, fans, investeerders en music professionals.

2. Beveiligingsniveau

Indie4Talent beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder het punt Contactgegevens.

3. Marketingactiviteiten

Indie4Talent houdt, in het kader van marketingactiviteiten, géén algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website, tenzij een bezoeker via een advertentie op de website belandt. In dit geval zal de advertentie partij een aantal gegevens bijhouden en met ons delen waaronder bijvoorbeeld het tijdstip van opvraging, een aantal gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, maar alleen voor statistische analyses van bezoekgedrag en het klikgedrag van de advertenties.

Indie4Talent deelt gegevens niet met derden zonder toestemming voor marketingactiviteiten.

4. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen de gebruiker wenst. Verwijdering kan door in te loggen op het portaal waar de gebruiker heeft geregistreerd en via de accountinstellingen te kiezen voor Account verwijderen. We dragen er in ieder geval zorg voor, dat persoonsgegevens van gewezen leden niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard. Tijdens een lopende competitie is er legitiem belang om de gegevens niet direct weg te gooien. Gegevens die gemarkeerd worden als te verwijderen worden in ieder geval na het eindigen van de competitie zo snel mogelijk verwijderd.

5. Gegevens

De gegevens die ingevuld worden op de website zijn veelal persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt voor het authenticeren van de gebruiker; de artiestgegevens voor selectie en weergave in de Sounders (web- en mobiele) applicatie, alsmede voor deelname aan competities. In het bijzonder kunnen er gevevens worden verzameld van een derde partij, namelijk:

 • Spotify: Als gebruik gemaakt wordt van inloggen met Spotify, dan halen we bij Spotify je e-mail adres, land, en unieke identificatie op zodat, respectievelijk, we je veiligheids-e-mails kunnen sturen, kunnen controleren dat je een artiest bent uit Nederland, en je de volgende keer gebruik kan maken van hetzelfde account als je weer inlogt. Al deze gegevens vallen onder gegevens die verwijderd worden zoals beschrijven onder Rechten van betrokkenen.
 • Facebook: Als gebruik gemaakt wordt van inloggen met Facebook, dan halen we bij Facebook je profiel, e-mail adres, en unieke identificatie op zodat, respectievelijk, je naam niet hoeft in te vullen, we je veiligheids-e-mails kunnen sturen, en je de volgende keer gebruik kan maken van hetzelfde account als je weer inlogt. Al deze gegevens vallen onder gegevens die verwijderd worden zoals beschrijven onder Rechten van betrokkenen. Let op!: Gegevens kunnen ook verwijderd worden door de applicatie rechten in te trekken via de accountinstellingen bij Facebook en vervolgens te kiezen voor een verzoek om gegevens te verwijderen.
 • Google: Als gebruik gemaakt wordt van inloggen met Google, dan halen we bij Google je profiel, e-mail adres, en unieke identificatie op zodat, respectievelijk, je naam niet hoeft in te vullen, we je veiligheids-e-mails kunnen sturen, en je de volgende keer gebruik kan maken van hetzelfde account als je weer inlogt. Al deze gegevens vallen onder gegevens die verwijderd worden zoals beschrijven onder Rechten van betrokkenen.
 • Apple: Als gebruik gemaakt wordt van inloggen met Apple, dan halen we bij Apple je profiel, e-mail adres, en unieke identificatie op zodat je, respectievelijk, je naam niet hoeft in te vullen, we je veiligheids-e-mails kunnen sturen, en je de volgende keer gebruik kan maken van hetzelfde account als je weer inlogt. Al deze gegevens vallen onder gegevens die verwijderd worden zoals beschrijven onder Rechten van betrokkenen. Let op!: Als je er voor kiest je e-mail adres niet te delen, dan ontvangen wij een gemaskeerd iCloud Private Relay adres, hetgeen vaak gelinkt is aan een @icloud.com adres. Je zal hier veiligheids e-mails ontvangen.

Als toestemming wordt gegeven voor nieuwsbrieven, of als deze toestemming wordt ontzegt, dan geven wij dat door aan MailBlue B.V. - de partij die deze e-mails verstuurd. We sturen geen marketingemails als je daar geen toestemming voor hebt gegeven. Je gegevens worden niet verkocht aan derden.

6. Cookies

Evenals andere websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. Onze websites maken gebruik van functionele cookies, hetgeen een gebruiker in staat stelt om in te loggen met een bestaand account bij Google, Spotify, Apple, of Facebook, en om ingelogd te blijven tijdens het navigeren.

Wanneer u toestemming verleent voor marketing cookies kunnen wij tevens gebruik maken van de Meta-pixel om de activiteit vanuit Facebook op onze website te zien en te analyseren voor advertentiedoeleienden.

7. Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@groteprijsvan.nl. Op werkdagen zijn we tussen 09:00 en 17:00u telefonisch te bereiken op +31 10 261 33 84. Indie4Talent is gevestigd aan de

Lange viestraat 2b, 3511BK, Utrecht
.

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.groteprijsvan.nl) worden gepubliceerd.